Lånekassen | Høyskolen for ledelse og teologi

Lånekassen

Studenter ved HLT som tar minimum 15 studiepoeng pr. semester kan søke om lån og stipend fra Lånekassen.
Søknad og informasjon om lån og stipend får du på Lånekassens egne nettsider.

For å ha rett til lån og stipend må du ha gyldig studentstatus. Gyldig studentstatus innebærer at du:

  • er aktiv student ved HLT
  • har betalt semesteravgiften din

Lånekassen avgjør om du kan få det søkte lånebeløpet på bakgrunn av informasjon om din studentstatus. Lånekassen må ha mottatt bekreftelse på gyldig studentstatus fra HLT før du får pengene utbetalt.

HLT sender eksamensdata til Lånekassen fortløpende. På grunnlag av disse opplysningene fatter Lånekassen vedtak om:

  • omgjøring fra lån til stipend
  • omgjøring fra stipend til lån
  • å nekte utbetaling av studielån på grunn av forsinkelse i studiet

Du må kontakte HLT så rask så mulig, dersom du mener at det er rapportert feil.

Du er pliktet til å melde i fra til Lånekassen dersom du:

  • avbryter eller tar en pause i utdanningen
  • skifter lærested eller endrer studie programmet
  • betaler mindre i skolepenger enn det du oppgav i søknaden
  • endrer bostedsadresse eller sivilstand

Du finner mer informasjon om dine plikter ved å trykke her