Lånekassen

Slik søker du

Når du har fått studieplass ved HLT kan du søke om stipend og lån via Lånekassen på Dine side. Slik søker du.

For å ha rett til lån og stipend må du ha gyldig studentstatus. Gyldig studentstatus innebærer at du:

  • er aktiv student ved HLT
  • har betalt studieavgiften din

.

Lånekassen må ha mottatt bekreftelse på gyldig studentstatus fra HLT før du får pengene utbetalt.

Her finner du ofte stilte spørsmål om søknaden.

Omgjøring av lån til stipend

HLT sender eksamensdata til Lånekassen fortløpende. På grunnlag av disse opplysningene fatter Lånekassen vedtak om:

  • omgjøring fra lån til stipend
  • omgjøring fra stipend til lån
  • å nekte utbetaling av studielån på grunn av forsinkelse i studiet

Du må kontakte HLT så rask så mulig, dersom du mener at det er rapportert feil.

Her finner du mer informasjon om omgjøring av lån til stipend.

Forsinkelse, avbrudd og andre endringer

Du er pliktet til å melde ifra til Lånekassen dersom du:

  • avbryter eller tar en pause i utdanningen
  • skifter lærested eller endrer studieprogrammet
  • betaler mindre i skolepenger enn det du oppgav i søknaden
  • endrer bostedsadresse eller sivilstand

Du finner mer informasjon om dine plikter ved å trykke her.

Har du spørsmål som gjelder finansiering av studiene dine eller søknadsprosessen, ta kontakt med Lånekassen.