Innpassing

Studenter kan søke om å få innpasset tidligere utdanning fra godkjente universiteter og høyskoler når man søker på HLT. Dette gjøres til studieveileder.

Man må legge ved attesterte kopier av de karakterutskrifter og/eller vitnemål man ønsker vurdert i forbindelse med søknaden (i tillegg emnebeskrivelse ved behov). For at innpassing skal være gyldig, skal man ha mottatt skriftlig melding om dette fra administrasjonen ved HLT.

Det kan maksimalt innpasses 120 stp/ECTS av en bachelorgrad.

Spørsmål om innpassing?