Innlevering av oppgaver

Informasjon om oppgaveskriving finner du i Moodle under Fellesrom. Her finner du standard for kildebruk og referanseteknikk. I tillegg, så får alle nye studenter ved HLT mulighet til å ta et kurs i akademisk skriving.

.

 1. HLT Forsidemal og Kandidatnummer

Ved innlevering av oppgaver må høgskolens forsidemal brukes. Forsiden finnes i Moodle Fellesrom under “Akademisk skriving”. Det er én forside til ikke anonyme eksamener og én til anonyme eksamener. Forsiden er lagret i Word format. Forsiden og selve oppgaven må lagres i én fil I PDF format, hvor forsiden skal være første siden. Dette gjøres ved å lime oppgaven på selve forsiden, på side nr.2.

.

 1. Anonyme oppgaver

Noen oppgaver skal leveres anonymt. Dette vil bli merket i oppgavenes tittel. Ved anonyme innleveringer må du bruke ditt unike 5-sifrede kandidatnummerpå forsiden som hentes fra Self Service, se under menyvalg “Eksamener” i kolonnen “Vis eksamen og evalueringshistorikk-> “Kandidatnr.” Se bilde nedenfor.

Vennligst vær oppmerksom på at du får tildelt et nytt kandidatnummer for hver enkelt eksamen og oppgaveinnlevering, samt ett nytt kandidatnummer for hver kontinuasjonseksamen.

NB! Studentnummer / Kandidatnummer:
Det er svært viktig at studenter bruker korrekt kandidatnummer. – Kandidatnummer og studentnummer er ikke det samme.

 • Studentnummer er permanent og inneholder bare 4 siffer.
 • Kandidatnummer har 5 siffer og er nytt for hver innlevering/eksamen.

.

 1. Filtype og navn

Alle oppgaver må lastes opp i PDF-format. De fleste tekstbehandlingsprogrammer gjør at du kan konvertere filer til en PDF. Hvis ikke, kan du finne mange gratis PDF-program ved å søke på internett.

Hvis eksamenen er anonym, må det brukes forside for anonyme eksamener og filnavn må lagres med KUN ditt kandidatnummer. Dette finner du i Self Service under feltet eksamener. IKKE lagre ditt filnavn med kurskode eller andre ord, KUN kandidatnummer:
f.eks.
Riktig = 14567.pdf
Ikke riktig = KRI2050E_14567.pdf
Ikke riktig = Andersen, Billy, min oppgave siste utkast.pdf

.

 1. Oversikter over oppgaver

Oversikt over alle oppgaver og tester du må fullføre finner du på Moodle-dashbordet, under tidslinjen. Klikk på den aktuelle lenken for å gå til oppgaven og send inn din fil.

.

 1. Oppgave som er levert etter fristen aksepteres ikke / godkjennes ikke

 Alle oppgaver må være levert innen fristen. Du kan laste opp flere utkast av oppgaven din før fristen. Det er alltid den nyeste versjonen som gjelder. Utvidelser gis IKKE på grunn av problemer med datamaskin eller tapt arbeid.

Oppgaveinnleveringer har innleveringsfrist kl. 12:00 på formiddagen.

.

 1. Sykdom / Gyldig fravær

 Sykdom med legeerklæring er vanligvis eneste grunn for å få godkjent utsettelse eller forlengelse av eksamen etter avmeldingsfrist. Det skal da leveres legeerklæring. Bare unntaksvis vil andre grunner kunne godkjennes etter søknad.

Ved sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn i tilknytning til skriftlige oppgaver er hovedregelen at en forlenget innleveringsfrist skal kompensere for antall fraværsdager, men begrenset til 50 % av oppgavearbeidets tidsomfang, 7 dager ekstra på alle skriftlige oppgaver, og opptil 36 timer ekstra for 72-timers eksamener, og maksimum 3 uker for Bacheloroppgave.

Legeerklæring eller annen dokumentasjon av gyldig fravær må være datert senest 3 – tre – virkedager etter eksamen og må være HLTs administrasjon i hende innen 7 – syv – virkedager etter eksamens-/innleveringsdato, med mindre dette er umulig eller urimelig vanskelig.

Dersom studenten har fått godkjent utsettelse eller forlengelse av eksamen på grunnlag av gyldig fravær, blir studenten automatisk oppmeldt til en ny ordinær eksamen, som skal gjennomføres samtidig med neste kontinuasjon/eksamensperiode.

.

 1. Kunngjøring av eksamensresultater

Du vil normalt få resultater innen 3 uker etter eksamensdagen. Noen ganger er kunngjøringsdato utvidet på grunn av helligdager eller andre formildende omstendigheter. Du kan se din karakter i karakterboken for hvert kurs / hver oppgave i Moodle. Karakteren din vil også bli publisert i Self Service etterpå.

.

 1. Forklaring av karakter

Studenter har rett til å få en begrunnelse for karakter. Noen ganger kan du finne begrunnelse i Moodle. Hvis ikke, må forespørsel om begrunnelse fremsettes senest to uker etter at karakteren ble kunngjort og rettes til eksamen@hlt.no.

Begrunnelse skal gis skriftlig via kommentarfeltet for oppgaven i Moodle, og skal normalt være gitt innen ti virkedager etter at kandidaten har bedt om det. Alternativt kan du motta begrunnelse via din e-post.

Forespørsel om begrunnelsen finnes på HLT Student under “Begrunnelse for karakterhttps://hlt.no/begrunnelse-karakter

.

 1. Hjelp

Har du spørsmål eller trenger hjelp, kan du kontakte eksamen@hlt.no, eller komme til HLTs studieadministrasjon. Det finnes også mer informasjon på vår nettside for studenter – student.hlt.no