Se, jeg gjør noe nytt!

I Jesaja 43,19 står det: «Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken.»
Skrevet av:
Arne Mella
Rektor


Publisert:
5. July 2022

På HLT er det flere spennende ting som skjer, der vi opplever at Gud er på ferde. I mai arrangerte vi vår første internasjonale lederkonferanse, et møtepunkt mellom akademia og menighetsliv. Forskere, pastorer og ledere fra hele verden kom sammen til spennende dager om bærekraftig ledelse. Bidrag fra konferansen vil bli publisert i vårt eget nettbaserte tidsskrift Scandinavian Journal of Leadership and Theology, og Karl Inge Tangen har skrevet en oppsummerende kronikk i Dagen. Målet er at HLT-konferansen skal være et årlig høydepunkt for pastorer og ledere med faglig påfyll!

Denne måneden avsluttes en omfattende prosess med tilsyn fra våre myndigheter, og søknad om utvidete fullmakter til HLT. En godkjent søknad vil bety at vi får større frihet til å utvikle nye studietilbud på egen hånd, og dermed kan være mer fleksible med å tilrettelegge etterutdanning for kristne ledere. I tillegg arbeider vi med å starte opp et eget masterstudium i verdibasert ledelse.

En tredje sak er utbyggingen av høyskolesenteret vårt på Stabekk. Dette har også vært en prosess som har tatt litt lengere tid enn hva vi først så for oss. Vi er takknemlige for tiden vi har kunnet være i Filadelfias lokaler i Oslo sentrum, men ser veldig fram til å flytte inn i et utvidet og nyoppusset bygg på Stabekk – antakelig ved nyttår 2023/24. Be gjerne sammen med oss om at finansiering av nytt auditorium også skal legge seg til rette!

Vi er utrolig takknemlige for at vi får tjene en Gud som legger vei i ørkenen og elver i ødemarken. Det som for oss kan fortone seg som ugjennomtrengelig eller umulig, ser Gud en vei gjennom. Vi får lov til å legge våre prosesser i hans hender, stole på at Han er den som har kontroll, og se at Han gjør noe nytt.

La dette være en påminnelse om Guds omsorg for våre liv. La oss oppmuntre alle som vurderer å ta et år på bibelskole eller høyskole for å utdanne seg til tjeneste – i kirke, skole og samfunn. Nå spirer det fram!

Arne Mella
Rektor

Flere blogginnlegg

12. April 2022

Foreleserne på HLT scorer best i landet

På oppdrag fra kunnskapsdepartementet måler NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) årlig norske studenter på tredje semester i utdanningen […] Les mer
11. March 2022

Bærekraftig lederskap

I disse dager er det vanskelig å ikke tenke på hva som foregår i Ukraina. Hundretusenvis av mennesker er på […] Les mer
16. December 2021

Å bygge Guds rike

Vi ser ikke det endelige resultatet av arbeidet vårt med en gang. Det kan være krevende, og tester både vår […] Les mer