Misjonsforståelse

Et studium i å kommunisere verdens viktigste budskap, bygge kirke og forandre verden, med mulighet for praksis i utlandet.

Halvårsstudium i misjonsforståelse

Studiets primære hensikt er å gi en grunnleggende forståelse for misjon i så vel innland som utland. Målgruppen for studiet er frivillige eller ansatte som jobber med misjon, eller ønsker å jobbe med misjon, i Norge eller utlandet. Studieprogrammet er på 30 studiepoeng og kan tas som et selvstendig studium. Halvårsstudiet inngår også i studieprogrammet bachelor i teologi og ledelse.
 .
 .

Obligatoriske emner

PAL1140 Misjon, kirke og samfunn (10 stp/ECTS)
KRI2050 Misjon i globalt og pentekostalt perspektiv (10 stp/ECTS)
PRA1120 Misjonspraksis (10 stp/ECTS)
eller
PAL1150 Misjonale menigheter og livslang etterfølgelse (10 stp/ECTS)*
 
* Studenter som tar studiet som et selvstendig studium, må ta PRA1120 i stedet for PAL1150 Misjonale menigheter og livslang etterfølgelse. Studenter som velger Misjonsforståelse som sin emnegruppe, får praksis knyttet til misjonsaktivitet.
 
.
For mer informasjon om Misjonsforståelse – klikk her
.
Merk at noen av emnene tilbys annethvert år.