TEO1040

Apologetikk og kristen initiasjon

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)


  • Sted: HLT Oslo
  • Språk: Norsk
  • Emneansvarlig: John Daniel Andersen
  • Søknadsfrist: 1. august
  • Oppstart: 7. september
  • Etter 1. august er det løpende opptak fram mot studiestart.

Eksamen

  • Gjennomføre en 4 timers skoleeksamen i kurset apologetikk. A-F. 100%.
  • Skrive en oppgave på 2000 ord i kurset kristen initiasjon. Bestått/Ikke bestått

Omfang

48 Undervisningstimer

Emnebeskrivelse

Emnet TEO1040 Apologetikk og kristen initiasjon fordeles på kursene Introduksjon til apologetikk (5 stp/ECTS) og Kristen initiasjon (5 stp/ECTS). Emnet gir en innføring i de mest vanlige innvendinger mot kristen tro, og de svar som kan gis ut fra et kristent ståsted. Andre del av studiet fokuserer på sammenhengen mellom omvendelse, tro, dåp og åndsdåp.

Se den enkelte kursbeskrivelse for læringsutbytte, undervisningsform, pensumlitteratur og evaluering.

TEO1041 Introduksjon til apologetikk (5 stp/ECTS)
TEO1042 Kristen initiasjon (5 stp/ECTS)

 

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.