Videreutdanning i teologi og menighetsledelse

Fra høsten 2024 tilbyr vi en nettbasert årsenhet i teologi og menighetsledelse. Dette videreutdanningstilbudet er skreddersydd for deg som er pastor eller frivillig leder i menighetsarbeid. Dette studiet er begrenset til 25 plasser.
.
Studiet gir fordypning i relevante teologiske og praktisk-teologiske emner som bibelfortolkning, apologetikk, pastoral ledelse og sjelesorg. Studiet består av fem obligatoriske og ett valgfritt emne (totalt 60 studiepoeng) som tilbys på deltid over to år. Studiet er i hovedsak nettbasert, med én samling på campus hvert semester. Alle emnene kan innpasses i en bachelor ved Høyskolen for ledelse og teologi.
.
Studiet gir videre-/etterutdanning i teologi og menighetsledelse, og bygger på deltakernes praktiske erfaringer fra menighetsarbeid.

 

Emner:

1. semester PAL1212 Pastoralteologi (5 stp)
VEL1220 Verdibevisst ledelse (10 stp)
2. semester PAL1211 Sjelesorg (5 stp)
KRI1120 Bibelfortolkning (10 stp)
3. semester TEO1041 Apologetikk (5 stp)
PAL1140 Misjon, kirke og samfunn (10 stp)
4. semester TEO1042 Kristen initiasjon: Tro, dåp og åndsdåp (5 stp)
Ett valgfritt emne (10 stp) (se tabell under)

 

*Valgfrie emner:

PAL1020 Kommunikasjon og prekenlære (10 stp. – NB! Ikke nettbasert)
PAL1150 Misjonale menigheter og livslang etterfølgelse (10 stp.)
KRI1230 Pinsekarismatisk teologi og historie (10 stp.)
KRI1240 Baptistisk teologi og historie (10 stp.)

 

Undervisningsrytme 

Hvert semester består av to emner (totalt 15 stp.). Det legges opp til digitale møtepunkter torsdag ettermiddag, annenhver uke fra kl. 17-19. Første digitale samling er i uke 34 og fortsetter i partallsukene høsten 2024 (med unntak av uke 36 hvor det er en fysisk samling, se informasjon under). Mellom de digitale møtepunktene vil du jobbe med mindre oppgaver, lese litteratur og se en undervisningsvideo når det passer deg.

Det vil være én døgnsamling hvert semester på HLTs campus i St. Olavsgate 24. Høsten 2024 finner denne sted torsdag 5. september kl. 16:00 til fredag 6. september kl. 16:00.

For informasjon om overnatting, klikk her.

 

Opptak

Det forutsettes generell studiekompetanse. Andre med erfaring som frivillig/ansatt i menighet eller annen relevant yrkeserfaring kan tas opp etter individuell vurdering (realkompetansevurdering). Se for øvrig skolens opptaksreglement.

Fristen for førsteopptaket til studier høstsemesteret er 15.april. Søknader som er sendt inn etter 15. april vil bli behandlet fortløpende.

Noe du lurer på?