Årsstudier

Grunnstudium i kristendom/KRLE

Studiet gir en innføring i teologi, historie og praksis innenfor kristendom, islam, jødedom, hinduisme og buddhisme, men har en hovedvekt på kristendommen. Studiet er basis for videre studier i teologi og menighetsledelse og er også velegnet for studenter som ønsker undervisningskompetanse i KRLE/Religion og etikk i skolen.

Les mer

Årsstudium i kristent barne- og ungdomsarbeid

Studiet gir grunnkompetanse i barne- og ungdomsarbeid i kirker og frivillige organisasjoner med kristent verdigrunnlag. Studiet er perfekt for frivillige eller ansatte i menigheter og frivillige organisasjoner som jobber med, eller ønsker å jobbe med, barn og ungdom.

Les mer

Årsstudium i verdibasert endringsledelse

Studiet gir grunnkompetanse for verdibasert ledelse i kirker og frivillige organisasjoner med kristent verdigrunnlag, men studiet vil også være relevant for ledere i andre frivillige organisasjoner, samt for ledere i offentlig sektor og næringslivet.

Les mer