Bli kjent med studiehverdagen på HLT Oslo

HLT Oslo er den største lokasjonen vår og har studenter fra hele landet og faktisk hele verden. I løpet av uken er det både forelesninger, chapel, sosiale aktiviteter og et yrende liv av mennesker.

Fleksibel studiehverdag:
Avhengig av din studieplan er studiehverdagen på HLT er lagt opp slik at du bare er inne på skolen 2-3 dager annenhver uke. Det gir deg mulighet til å kombinere studier med din allerede eksisterende hverdag. Les mer om forskjellen på heltid, deltid og redusert undervisning her.