Årsstudium i teologi » Høyskolen for ledelse og teologi

Årsstudium i teologi

Studiet som tar deg dypere inn i Bibelens tekster.

Årsstudium i teologi

Studiet gir en grundig kjennskap til kristendommens teologi, historie og praksis. Det legges særlig vekt på det bibelske materialet, og innføring i gresk inngår som et element i studiet. Studiet gir en dypere kjennskap til kristen tro, historie og praksis og rettet mot studenter som ønsker å arbeide i menighet, med religiøs problematikk i samfunnet generelt, eller som ønsker å ta videre masterstudier innenfor kristendom og teologi.

Studenter som tar bachelor i teologi og ledelse kan velge årsstudium i teologi som en del av studiet. Studiet består av til sammen 60 studiepoeng/ECTS med fokus på teologisk kompetanse. Teologistudiet er spesielt egnet for studenter som ser for seg en karriere som pastor, prest eller misjonær. Studiet har ingen valgfrie emner. Studiet kan også tas på deltid.

.

Obligatoriske emner

.
NB! Emnene i teologi rullerer annethvert år, og fordeles dermed over andre og tredje år i bachelorstudiet. For mer informasjon om teologistudiets oppbygging – klikk her
.
Merk at noen av de valgfrie emnene tilbys annethvert år.
Søk nå!