Vi ønsker alle nye studenter hjertelig velkommen til et spennende semester på HLT! Under følger noen tips og ting som er lurt å tenke på den første tiden som student.

1

LES OPPTAKSBREVET OG TAKK JA TIL STUDIEPLASSEN

Opptaksbrevet har du mottatt på e-post fra HLT. Les gjennom dette, og takk ja til studieplassen om du ikke har gjort dette allerede.

2

BETAL STUDIEAVGIFT

Faktura for studieavgift blir tilsendt på samme e-post som ble brukt når du søkte studier ved HLT. Gjeldende priser finner du via denne lenken: hlt.no/studieavgift

3

MØT OPP TIL OPPSTARTSSDAGER

Oppstart er alltid mandag i henholdsvis uke 2 og uke 32. Les mer om oppstartsdagene i e-posten som du mottar fra HLT.

Hvor skal jeg møte opp og hva skjer i studiestarten? – Dette varierer ut fra hvor og hva du skal studere – lenke til semesterplan Vår 2024.

Følg med på våre nettsider for å finne programmene for de ulike arrangementene i oppstartsukene.

4

REGISTRER DEG FOR SEMESTERET

Hva betyr det egentlig å registrere seg? – To ganger i studieåret må du betale semesteravgift og registrere deg. Først når registreringen er fullført får du formelt status som student.

HLT-administrasjonen vil være tilgjengelig for registrering gjennom hele oppstartsuken.

5

LAST NED DITT STUDENTKORT

Vi bruker en digital løsning for studentkort/studentbevis. Last ned appen som heter Kortfri via Apple sin app store eller Google play.

6

HVA ER TIMEEDIT?

På HLT brukes TimeEdit for å vise timeplan for undervisning. Hver student kan finne sin personlige timeplan ved å søke på sitt studentnummer eller fulle navn. Det er også mulig å søke opp timeplanen til et enkeltemne eller en spesifikk lærer.

Du kan tilpasse din egen kalender, slik at du får med den informasjonen som er relevant for ditt studieløp. Når du har satt opp din kalender, generes det en lenke til denne. Den kan både legges inn som en snarvei i din nettleser, og legges til i din foretrukne kalender.

NB!
Endringer i din studieplan som skjer etter semesterstart oppdateres ikke umiddelbart i din timeplan. Bruk gjerne semesterplanen i mellomtiden.

Ta gjerne kontakt med studieveileder ved spørsmål.

Detaljert informasjon finner du her: hlt.no/timeplan

7

HVA ER MOODLE?

Moodle er læringsplattformen på HLT. Der kommuniserer du med lærere og medstudenter, leverer inn oppgaver, deltar i forumsamtaler, gjør evalueringer +++

Brukernavn og passord er det samme som du bruker i Self Service. Dette er samme e-post og passord som du brukte da du søkte om studieplass ved HLT.

Tilgang til Moodle får du fra henholdsvis 1. januar og 1. august.

Du finner informasjon om studiets oppbygging i studieplanen for ditt studium. Utfyllende informasjon om hvordan undervisningen gjennomføres vil bli gitt ved oppstart og fortløpende i Moodle.

Ta gjerne en liten titt på denne siden for å få litt mer informasjon om Moodle: hlt.no/moodle-grunnleggende

8

HVA ER SELF SERVICE?

Self Service er et administrativt verktøy på HLT. Innloggingen er den samme som i Moodle, eller kanskje mer korrekt: innloggingen i Moodle er den samme som i Self Service, da det er Self Service som styrer Moodle. All endring av passord i Moodle må altså skje via Self Service.

I Self Service finner du din utdanningsplan. Det er viktig at du hvert semester sjekker den slik at du sikrer riktig progresjon i utdanningsløpet ditt.

Er det noe du lurer på i den forbindelse, ta kontakt med studieadministrasjonen: .

9

KOM DEG PÅ NETT

Det finnes et eget nettverk for studenter. Passord til dette finner du i Fellesrom Oslo i Moodle. Det er et eget punkt om dette i venstre marg i nevnte rom.
I lokalene til King-instituttet er det et eget nettverk. Informasjon om dette fås ved fysisk oppmøte.

NB!
Du må være logget på et av disse nettverkene for å kunne registrere oppmøte i Moodle.

10

DIGITAL SKOLEEKSAMEN

Eksamensadministrasjonen holder på med å implementere digitale skoleeksamener – det betyr at alle skoleeksamener skal gjennomføres digitalt på skolen, og at alle studenter kan ta med seg og bruke sin egen PC/Mac

NB! Skoleeksamen i TEO1010 skal gjennomføres som vanlig på papir.

Dette må gjøres senest dagen før eksamen:

Gå til https://faq-en.exam.net/article/52869/install-high-security-software for å laste ned Safe Exam-nettleseren.

– Velg enten Windows eller Mac og følg instruksjonene på skjermen.

– Klikk Ja/Tillat hver gang du blir spurt.

Du trenger bare å gjøre dette én gang!

Vennligst les instruksene nøye i god tid før skoleeksamen, se her Moodle -> Fellesrom -> Eksamener -> Instructions for digital school exam at HLT

Husk:

  • å ta med egen PC
  • å ta med egen lader
  • å ta med legitimasjon
  • å ta med penn
  • å skru av lyden på PC-en før du starter eksamen

P.S. Studenter har også mulighet til å skrive eksamen på papir ved behov.

11

FRAVÆR FRA UNDERVISNING OG EKSAMEN

Regler for fravær fra undervisningen.

Fulltidsstudenter må ha 75% oppmøte for å gå opp til eksamen. Det betyr at maksimum fravær uten gyldig grunn ikke kan utgjøre mer enn 25 % av undervisningen i det enkelte kurs.

Studenter med redusert undervisning må ha 100 % frammøte etter planen, samt levere og få godkjent et ekstra arbeidskrav.

Studenter som ikke har oppfylt kravene til nødvendig frammøte, har ikke rett til å gå opp til eksamen.

For mer informasjon se her https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-09-23-1468/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5, Kapittel 5: Frammøte

Studentene må søke SKRIFTLIG for å få godkjent gyldig fravær og det ligger vanligvis krav om dokumentasjon.

Vennligst kontakt opptak@hlt.no når du har spørsmål ang. undervisningen.

Regler for fravær på eksamen.

Når studenten ikke kan møte opp til eksamen på grunn av sykdom, er det mulig å søke om godkjent gyldig fravær. For mer informasjon se her https://hlt.no/eksamen/oppmote-sykdom-fravaer/

Ved godkjent gyldig fravær i tilknytning til skriftlige oppgaver er det også mulig å søke om forlenget innleveringsfrist. Dette skal kompensere for antall fraværsdager, men begrenset til maksimum 7 dager for andre skriftlige oppgaver, 36 timer ved 72-timers hjemmeeksamener og 3 uker for bacheloroppgaven.

Kandidater som får utvidet innleveringsfrist, må påregne forsinket sensur.

Informasjon og dokumenter (søknad i friform og legeattest) som inneholder sensitive personopplysninger sendes via denne lenke:

Secure upload of documents / sikker opplasting av dokumenter(https://admit.solarsoft.no/admissionweb/hlt/#!application/admissionId=138347)

Vi ber studenter også om å sende oss en epost til eksamen@hlt.no om at dokumentene er lastet opp, siden det er ingen system for varsling per i dag.

Ved gyldig fravær fra tidligere eksamen er man unntatt kontinuasjonsgebyr.

Vennligst kontakt eksamen@hlt.no hvis du lurer på noe angående dette.

12

HAR DU TENKT PÅ DETTE?

13

STUDENTLIV