Konflikttransformasjon » | Høyskolen for ledelse og teologi

Konflikttransformasjon

I et samfunn som desperat trenger arenaer for politisk, religiøs, kulturell og mellommenneskelig dialog, trengs det også reflekterte konflikt- og dialogarbeidere. Gjennom sosial innovasjon er det mulig å bidra til å skape større forståelse og bygge ned barrierer i samfunn hvor konfliktnivået øker. 

.

Obligatoriske emner

KTR1010 Konfliktforståelse, kontekst og transformasjon (10 stp/ECTS)

KTR1020 Mekling og dialogarbeid (10 stp/ECTS)

KTR1030 Teologi, religion og konflikt (10 stp/ECTS)

For mer informasjon om Konflikttransformasjon – klikk her

Søk nå!