Verdibevisst endringsledelse

Et studie som gir deg verktøyene du trenger for å lede mennesker, bygge team og utvikle organisasjonen du er en del av.

Årsstudium i verdibevisst endringsledelse

Studiet gir grunnkompetanse for verdibevisst ledelse i kirker og frivillige organisasjoner med kristent verdigrunnlag, men studiet vil også være relevant for ledere i andre frivillige organisasjoner, samt for ledere i offentlig sektor og i næringslivet. Studieprogrammet er på 60 studiepoeng og kan tas som et selvstendig studium. Årsstudiet inngår også i studieprogrammet bachelor i teologi og ledelse ved HLT. Studiet består av 50 poeng obligatoriske emner og 10 poeng valgfrie emner. Studiet kan også tas på deltid.

.

Obligatoriske emner

VEL1210 Den verdibevisste organisasjonen (10 stp/ECTS)
VEL1220 Verdibevisst ledelse (10 stp/ECTS)
VEL1230 Verdibevisst team- og personalledelse (10 stp/ECTS)
VEL1240 Administrasjon og virksomhetstyring (10stp/ECTS)
VEL1250  Coaching, veiledning og ledelse (10stp/ECTS)

.

Valgfrie emner

XXX0000   Valgfritt emne fra emnegruppene PAL, TEO, UNG eller KTR

Eksamensformer er under revidering ifm oppdatering av denne årsenheten!

Merk at noen av de valgfrie emnene tilbys annethvert år.

Interessert i flere av våre studier?