Verdibevisst endringsledelse

Et studie som gir deg verktøyene du trenger for å lede mennesker, bygge team og utvikle organisasjonen du er en del av.

Årsstudium i verdibevisst endringsledelse

Studiet gir grunnkompetanse for verdibevisst ledelse i kirker og frivillige organisasjoner med kristent verdigrunnlag, men studiet vil også være relevant for ledere i andre frivillige organisasjoner, samt for ledere i offentlig sektor og i næringslivet. Studieprogrammet er på 60 studiepoeng og kan tas som et selvstendig studium. Årsstudiet inngår også i studieprogrammet bachelor i teologi og ledelse ved HLT. Studiet består av 50 poeng obligatoriske emner og 10 poeng valgfrie emner. Studiet kan også tas på deltid.

.

Obligatoriske emner

VEL1210 Den verdibevisste organisasjonen (10 stp/ECTS)
VEL1220 Verdibevisst ledelse (10 stp/ECTS)
VEL1230 Verdibevisst team- og personalledelse (10 stp/ECTS)
VEL1240 Administrasjon og økonomistyring (10stp/ECTS)
VEL1250  Coaching, veiledning og ledelse (10stp/ECTS)

.

Valgfrie emner

XXX0000   Valgfritt emne fra emnegruppene PAL, TEO, UNG eller KTR

..

Merk at noen av de valgfrie emnene tilbys annethvert år.

Interessert i flere av våre studier?