Årsstudium i menighetsledelse

Et skreddersydd studie for menighetsledere som inneholder alle de praktiske verktøyene som er nødvendig i en leders hverdag.

Årsstudium i menighetsledelse

Studenter som tar bachelor i teologi og ledelse, kan velge årsstudium i menighetsledelse som en del av studiet. Studiet består av 50 poeng obligatoriske emner og 10 poeng valgfrie emner. Studiet kan også tas på deltid. Studiet gir grunnkompetanse i lederskap, og er spesielt tiltenkt personer som ønsker å arbeide som ledere i sin lokale kirke. Det er nyttig ikke bare for misjonærer og pastorer, men generelt for alle ledere med ansvar for mennesker.
.
.

Obligatoriske emner

VEL1210 Den verdibevisste organisasjonen (10 stp/ECTS)
VEL1220 Verdibevisst ledelse (10 stp/ECTS)
PAL1140 Misjon, kirke og samfunn (10 stp/ECTS)
PAL1210 Pastoralt lederskap (10 stp/ECTS)
PAL1020 Kommunikasjon og prekenlære (10 stp/ECTS)
..

Valgfrie emner

PAL1150 Misjonale menigheter og livslang læring (10 stp/ECTS)
PAL2010 Kirkens helbredende tjeneste (10 stp/ECTS)
XXX0000 Valgfritt emne fra emnegruppene KTR, MIK,  UNG eller TEO
.

For mer informasjon om menighetsledelse – klikk her

Merk at noen av de valgfrie emnene tilbys annethvert år.

Interessert i flere av våre studier?